Menu

Izvođenje elektro energetskih instalacija i centralne klimatizacije. Postavljanje kompletnog video nadzora sa direktnim vezivanjem istog za MUP Srbije po važećim propisima. Izrada kompletne komunikacione strukture.